About me

Jag är författare och konstnär bosatt i Göteborg. Andligheten och konsten är de två grundpelarna i mitt liv sen många år tillbaka. Jag tror på vår inneboende kapacitet och det livslånga lärandet. Vi har varit här på jorden många gånger tidigare, och vår utveckling sträcker sig långt tillbaka i tiden fram till detta nu. Jag tror också på att helandets kraft finns inom oss själva, i naturen och hos Gud. Vi är alla delar av någonting mycket större än oss själva. Vi är alla vattendropparna i livets källa. En källa som alltjämt finns i vårt inre och hjälper oss att se existensen genom kärlekens ögon. Allt handlar om att ha en levande tro. Den bär oss fram och lyser upp vår väg genom livet.

Vi är alla vattendropparna i livets källa.

I källan. Blyerts teckning

Öyvind Ander 2016
                                 Livets källa


I centrum är brunnen och livets källa. Gestalten i källans mitt är Kristus. Från källans mitt kommer ljusstrålar som är den gudomliga källans utstrålning. I de mörka partierna intill dem är en mängd olika symboler som jag nu kommer att berätta om. Om vi börjar högst upp så ser vi en ljusgestalt som bär på ett kors. Det symboliserar Kristus första inkarnation på jorden där han bär på korset på Golgata, på väg mot sin korsfästelse. (Vi har alla våra egna kors att bära genom livet.) Till höger om den strömmar kärleken i form av hjärtan ut ifrån källan.


Det är all den kärlek som Gud och Kristus ger till mänskligheten. Till höger om den är endast ett hjärta. Det innebär att vi alla är förenade i hjärtat genom källan i vårt inre. Om vi fortsätter neråt till höger så ser vi ett lamm. Det är symbolen för Kristus som kallades för Guds lamm av Johannes Döparen. Han kallades så för att han skulle offras likt ett lamm på mänsklighetens altare. Efter det kommer en gloria. När jag nästan var färdig med den här teckningen, så hände en intressant sak. En dag så fick jag se en gloria av ljus på himlen. När jag hade fotograferat den, stod det klart för mig att detta var den sista pusselbiten till min teckning. Glorian är den heliga cirkeln som binder samman teckningen. Blomman till höger är en anemon som symboliserar treenigheten. Nästa del, som är till vänster om min namnteckning, innehåller flera ljushjärtan som leder upp till en kungakrona av ljus. De symboliserar kärlekens betydelse i vår inre andliga utveckling, som leder oss fram till Kristusmedvetandet, där vi blir kungar över alltet.


Vindruvsklasarna intill symboliserar Kristus blod. Om vingården där de växer sköts med kärlek och omsorg så får vi en riklig skörd. En referens till vårt liv här. Det vi sår får vi också skörda. Efter den finns en vit fjäder med ett ax inuti. Den vita fjädern symboliserar vår ande, och axet står för det sådda och skörden som är våra handlingar och dess konsekvenser. Äpplet symboliserar kunskap. I Adams hand står det för synden. I Kristus hand symboliserar det frälsningen. Till vänster om äpplet är ett ägg. Det symboliserar pånyttfödelsen. Vi föds på nytt varje gång vi påbörjar ett nytt jordeliv.


Vi kan också bli pånyttfödda genom Den helige ande under vårt nuvarande liv. Ovanför ägget är en skyddsängel. Därefter ser vi en trollslända som omhuldas av ett hjärta. För mig är trollsländan ett mycket speciellt väsen. De är som små änglaväsen, otroligt snabba och samtidigt så sköra. De lever så korta liv här på jorden. För mig symboliserar de själen, det andliga och kontakten med andra sidan. Likaså fjärilarna som följer i nästa steg. Den sista bilden, högst upp till vänster om korset, är en vit duva som är en symbol för Den helige ande. Den utgår ifrån källan för att upplysa oss om meningen med livet och döden.

Designing my way

mail@demolink.org