Andligheten

 

 

 

Andlighet är ett begrepp som har olika innebörd för många människor i världen.För många är andlighet och religion synonymt. Mitt intresse för religion har alltid handlat om kärnan och själva grunden i religionen.

 

Jesus lära är en levande kärlekslära där vi uppmanas att älska varandra i tanke, ord och handling. Det är själva kärnan i den kristna läran och det vi måste fokusera på. Han sa aldrig till någon att starta en religion. Han såg vad religionen gjorde med det Judiska prästerskapet, och trots att han själv var född i en judisk familj, såg han hur fångade de var i ett hierarktiskt tänkande, fyllt av dubbelmoral och hyckleri.

 

Han godtog inte detta utan gjorde revolt mot etablissemanget som hade vänt Gud ryggen och jobbade för sin egen vinnings skull.

Religioner är människans skapelser.  Även om den ursprungliga tanken var god, så  utgör de ett maktfullkomligt och hierarktiskt system där man har utövat makt och kontroll över människor i tusentals år.

 

Vi lever i en annan tid nu där religionen har förlorat sin makt över människan. Vi är fria att söka sanningen och att etablera en personlig kontakt med Gud, utan några mellanhänder.Det är ett faktum som provocerar många religiösa ledare världen över.

 

Längre tillbaka i historien kallades sådant för kätteri av kyrkan. Även i vår tid har kyrkan satt en etikett på människors andliga frihet. De kallar den för New age. De säger vidare att allt som nyandligheten innefattar kommer från mörkrets makter. Jag säger att det handlar om makt och kontroll.

 

 Kyrkan är rädd att förlora sitt monopol i andliga frågor. Hur många krig har inte utropats i Guds namn genom historien? Människor som åberopar Gud samtidigt som de dödar varandra tillhör mörkrets makter. De skändar det allra heligaste som är livet och försöker gömma sig bakom en religiös täckmantel. Gud startar inga krig. Det är människans verk och strider mot hans plan för mänskligheten.

 

 

För mig handlar de andliga frågorna om vilka vi är, varför vi är här och vart vi är på väg. Det handlar om ett kärleksfullt förhållningssätt till hela skapelsen, vilket inkluderar alla livsformer på jorden.

 

Detta bör vara allas vår ledstjärna och strävan i det här livet. Om vi följer det så behövs inga politiska eller religiösa system.

 

 Det räcker att vi rannsakar oss själva och hur vi lever våra liv. Förändringen måste börja inom oss själva. Endast så kan vi på längre sikt skapa en mera kärleksfull och harmonisk värld.

 

Vi har alla både mörker och ljus inom oss. Vi har också en fri vilja som ger oss möjligheten att välja vilken av dessa  som vi vill tillhöra.

 

I min värld innebär begreppet andlighet att välja kärlek.

 

Designing my way

mail@demolink.org