Kristus

                     Kristus

För mig är inte Kristus och religion liktydigt. Det kan låta märkligt eftersom religionen har styrt människors tro så länge.

 

Kristus kom till jorden för att visa mänskligheten vad sann kärlek innebär. Och det är just kärleken som är den väg som kan leda till harmoni och fred inom oss och i samhället.

 

Kärlek är att inte döma någon. Vi bär alla vår prägling från barndomen vidare genom vuxenlivet, ofta omedvetna om de själsliga skador som ligger kvar långt under ytan och väntar på att bli helade och läkta.

Alla kärlekslösa handlingar som vi har blivit utsatta för har satt sina spår och präglat oss till att bli de vi är idag.

Samma sak gäller alla kärlekslösa handlingar som vi själva har utsatt andra för. 

Guds måttstock på var och en av oss handlar om vår förmåga att vara kärleksfulla mot varandra. 

 

Kristus levande kärlekslära  är lika aktuell idag som för tvåtusen år sedan. Han är sanningen, vägen och livet. Utan honom kommer vi inte till himmelriket. Så är det sagt och skrivet. 

I min värld så handlar det om att vi behöver lära oss att bli mera kärleksfulla.

 

 Ingen annan kan göra jobbet åt oss. Inte ens Kristus. Var och en av oss har en fri vilja, och väljer själva hur vi vill använda den. Däremot så kan vi lära genom hans budskap att bli mera kärleksfulla mot varandra. 

Vi skapar själva himmel och helvete i våra liv genom att döma och skuldbelägga såväl oss själva som varandra. 

 

 

Våra val är  personliga ställningstaganden vars konsekvenser följer oss genom livet, döden och i livet efter detta. 

 

Vi lever i en tid där den tekniska utvecklingen går framåt i en rasande fart. Pengarna är drivmedlet för denna utveckling. Vi är alla beroende av dem och utan dem är vi maktlösa. Så är vårt samhälle konstruerat. Ingen kommer undan. Alla ska med.

 

Konsekvenserna av denna utveckling är ett hänsynslöst skövlande av livet på jorden, vilket vittnar om vilken makt som styr det hela.

 

Mörkrets makter vill styra utvecklingen i fel riktning. De vill få oss att tro att meningen med livet är att tjäna mycket pengar och att konsumera. De har skapat kärlekslösa system som de tvingar oss alla att förbinda oss till. Resultatet av detta riskerar våran egen och planetens framtid. I deras värld handlar allt om ekonomisk vinst. Något som egentligen bara leder till ekologisk förlust.

 

Den goda nyheten är att det finns en högre makt som vi kan vända oss till.

 

Livet är en gåva från Gud. Han kan också ta det ifrån oss när vi minst anar det. Därför är det viktigt att vi rannsakar oss själva och inser att vi kan påverka det som sker nu och här.

 

Du och jag kan göra förändringar i våra egna liv. Det viktiga är att hålla i minnet vem vi vill vara i den här världen, och vem vi väljer att tjäna.

 

Alla våra tankar, ord och handlingar har en betydelse. De påverkar oss själva och vår omvärld.

 

 

Jag ser inte religiös tillhörighet som ett mått på hur kärleksfulla vi är som individer. Jag känner många som är kärleksfulla och goda som inte har en tro. Det handlar inte om det.

Kärleken är störst. Det är allt vi behöver tro på och handla efter.

 

 

 

Vi lever i upplysningens tidsålder. Det innebär att vi kan bli upplysta om meningen med livet och döden. Det innebär att vi inte längre behöver några mellanhänder i vår kontakt med Gud.


Gud finns inom oss alla, och väntar på att vi ska vakna upp och öppna upp vårt inre för en personlig kontakt med honom.


Det sker inte av sig självt. Vi har alla en fri vilja. Endast när vi gör det frivilligt från vår inneboende längtan, så finns möjligheten att det ska kunna bli en fruktsam relation.


Vi fanns innan vi föddes till det här livet. Då var vi medvetna om Guds och Kristus existens. Något som vi glömde bort under jordelivet. Minnet kan ibland göra sig påmint genom en längtan efter något högre och bättre än den världsliga tillvaron.


Längtan efter att bli hel igen och att få svar på varför vi lever här är detsamma som längtan efter Gud. För i hans rike innan vi föddes var vi alla hela och älskade.


Kristus har sagt att sanningen ska göra oss fria. Det handlar om att bli fri från det existentiella lidandet som är vår följeslagare i det här livet.


Allt fler söker numera aktivt efter meningen med livet. Det sker inte bara inom kyrkans väggar, utan även i samhället. Många gör det genom att gå till medium och att praktisera yoga och meditation.


Det ger dock inte svaret på frågan vilka vi är, varför vi är här och vart vi är på väg. För att få veta det krävs att vi går in i livsmysteriet mycket djupare än så.


Där kommer Kristus in. Enligt kyrkan har han tagit på sig våra synder. Vad hjälper det om vi fortsätter att synda?


Det enda sättet är att rannsaka sig själv och be honom om hjälp och vägledning varje dag. Endast då finns möjligheten att nå bortom vår begränsade uppfattning om verkligheten.


Det är våra begär som skapar lidandet. Båda Kristus och Buddha visste det.


Frihet är ett inre tillstånd där vi inte längre drivs av våra djuriska begär och drifter.


Först då kan vi nå en permanent inre frid.
Designing my way

mail@demolink.org