Kristus

I källan. Blyerts teckning

Öyvind Ander 2016

                          Kristus


Kristus är lika aktuell idag som för tvåtusen år sedan. Han är sanningen, vägen och livet. Utan honom kommer vi inte till himmelriket.

Himmelriket är inom oss om vi vill det. Vi har en fri vilja och därigenom möjligheten att välja vilken väg vi ska gå i det här livet.


Vårt val är ett personligt ställningstagande som bara vi själva kan göra.Konsekvenserna följer oss genom livet, döden och i livet efter detta. Att välja Kristus är att välja kärleken.


Vi lever i en tid där den tekniska utvecklingen går framåt i en rasande fart. Pengarna är drivmedlet för denna utveckling. Vi är alla beroende av dem och utan dem är vi maktlösa. Så är vårt samhälle konstruerat. Ingen kommer undan. Alla ska med.


Konsekvenserna av denna utveckling är ett hänsynslöst skövlande av livet på jorden, vilket vittnar om vilken makt som styr det hela.


Det är Gudlösa människor som sätter agendan för alla levande varelser på denna planet. De styrs av mörkrets makter som vill ha kontroll över allt och alla.


Den goda nyheten är att det finns en högre makt som vi kan vända oss till.


Livet är en gåva från Gud. Han kan också ta det ifrån oss när vi minst anar det. Därför är det viktigt att vi rannsakar oss själva och inser att vi kan påverka det som sker nu och här.


Du och jag kan göra förändringar i våra egna liv. Det viktiga är att hålla i minnet vem vi vill vara i den här världen, och vem vi väljer att tjäna.


Alla våra tankar, ord och handlingar har en betydelse. De påverkar oss själva och vår omvärld.


Om vi väljer Kristus, så väljer vi sanningen, kärleken och livet.


Om vi väljer pengarna och materiellt överflöd så tjänar vi mörkrets makter.


Det finns en skiljelinje mellan dessa två vägar.

Vi har den inom oss.


Be för jorden och mänskligheten. Be för att ett uppvaknande ska ske, så att vi klarar att se allt levande genom kärlekens ögon.


Jag ber för att förändringen ska ske inom oss alla, så att vi tillsammans med Kristus  kan skapa en kärleksfull och sann samvaro här på jorden.

Det är möjligt. Om vi vill.


Vi lever i upplysningens tidsålder. Det innebär att vi kan bli upplysta om meningen med livet och döden. Det innebär att vi inte längre behöver några mellanhänder i vår kontakt med Gud.


Gud finns inom oss alla, och väntar på att vi ska vakna upp och öppna upp vårt inre för en personlig kontakt med honom.


Det sker inte av sig självt. Vi har alla en fri vilja. Endast när vi gör det frivilligt från vår inneboende längtan, så finns möjligheten att det ska kunna bli en fruktsam relation.


Vi fanns innan vi föddes till det här livet. Då var vi medvetna om Guds och Kristus existens. Något som vi glömde bort under jordelivet. Minnet kan ibland göra sig påmint genom en längtan efter något högre och bättre än den världsliga tillvaron.


Längtan efter att bli hel igen och att få svar på varför vi lever här är detsamma som längtan efter Gud. För i hans rike innan vi föddes var vi alla hela och älskade.


Kristus har sagt att sanningen ska göra oss fria. Det handlar om att bli fri från det existentiella lidandet som är vår följeslagare i det här livet.


Allt fler söker numera aktivt efter meningen med livet. Det sker inte bara inom kyrkans väggar, utan även i samhället. Många gör det genom att gå till medium och att praktisera yoga och meditation.


Det ger dock inte svaret på frågan vilka vi är, varför vi är här och vart vi är på väg. För att få veta det krävs att vi går in i livsmysteriet mycket djupare än så.


Där kommer Kristus in. Enligt kyrkan har han tagit på sig våra synder. Vad hjälper det om vi fortsätter att synda?


Det enda sättet är att rannsaka sig själv och be honom om hjälp och vägledning varje dag. Endast då finns möjligheten att nå bortom vår begränsade uppfattning om verkligheten.


Det är våra begär som skapar lidandet. Båda Kristus och Buddha visste det.


Frihet är ett inre tillstånd där vi inte längre drivs av våra djuriska begär och drifter.


Först då kan vi nå en permanent inre frid.
Designing my way

mail@demolink.org