Livets källa

 I källan


Den här teckningen gjorde jag 2003. Den föreställer en brunn. Gestalten i källans mitt är Kristus. I Thomasevangeliet säger han : Det finns många runt brunnen, men få i källan, vilket betyder att det är många som pratar om sanningen, men få som har den inom sig och lever den i det verkliga livet.

Kristus budskap var en levande kärlekslära som får en verklig innebörd först när vi förverkligar den genom våra handlingar

Livets källa

Blyerts 2017

Den här teckningen är en vidareutveckling av den föregående ( I källan) som jag gjorde under våren 2017.

 I Centrum är brunnen och livets källa.Gestalten i källans mitt är Kristus.Från källans mitt kommer ljusstrålar som är den Gudomliga källans utstrålning.I de mörka partierna intill dem är en mängd olika symboler som jag nu kommer att berätta om.

 

Om vi börjar högst upp så ser vi en ljusgestalt som bär på ett kors.Det symboliserar Kristus första inkarnation på jorden där han bär på korset på Golgata på väg mot sin korsfästelse.(Vi har alla våra egna kors att bära genom livet).Till höger om den strömmar kärleken i form av hjärtan ut ifrån källan.Det är all den kärlek som Gud och Kristus ger till mänskligheten.

 

Till höger om den är endast ett hjärta.Det innebär att vi alla är förenade i hjärtat genom källan i vårt inre.Om vi fortsätter neråt till höger så ser vi ett lamm.Det är symbolen för Kristus som kallades för Guds lamm av Johannes Döparen.Han kallades så för att han skulle offras likt ett lamm på mänsklighetens altare.Efter den kommer en gloria.När jag nästan var färdig med den här teckningen,så hände en intressant sak.En dag så fick jag se en gloria av ljus på himlen.När jag hade fotograferat den,stod det klart för mig att detta var den sista pusselbiten på min teckning.Glorian är den heliga cirkeln som binder samman teckningen.

 

Blomman till höger är en anemon som symboliserar treenigheten.

Nästa del som är till vänster om min namnteckning innehåller flera ljushjärtan som leder upp till en kungakrona av ljus.De symboliserar kärlekens betydelse i vår inre andliga utveckling,som leder oss fram till Kristusmedvetandet,där vi blir Kungar över alltet. Vindruveklasarna intill symboliserar Kristus blod.Om vingården där de växer sköts med kärlek och omsorg så får vi en riklig skörd.En referens till vårt liv här.Det vi sår får vi också skörda.Efter den finns en vit fjäder med ett ax inuti.Den vita fjädern symboliserar vår ande,och axet står för sådden och skörden som är våra handlingar och dess konsekvenser.

 

Äpplet symboliserar kunskap.I Adams hand står det för synden.I Kristus hand symboliserar det frälsningen. Till vänster om äpplet är ett ägg.Det symboliserar pånyttfödelsen.Vi föds på nytt varje gång vi påbörjar ett nytt jordeliv.Vi kan också bli pånyttfödda genom den helige ande under vårt nuvarande liv.Ovanför ägget är en skyddsängel.Därefter ser vi en trollslända som omhuldas av ett hjärta.

 

För mig är trollsländan ett mycket speciellt väsen.De är som små änglaväsen,otroligt snabba och samtidigt så sköra.De lever så korta liv här på jorden.För mig symboliserar de själen,det andliga och kontakten med andra sidan.Likaså fjärilarna som följer i nästa steg.Den sista bilden högst upp till vänster om korset är en vit duva som är en symbol för den helige ande.Den utgår ifrån Källan för att upplysa oss om meningen med livet och döden.                                                                                                                                                                                                                                         

WHO WE ARELorem ipsum dolor sit amet, potenti torquent dui augue a mattis, totam vulputate curabitur ante imperdiet vestibulum sem pede ut.


Dolor sem am nibh suspendisse nec duis, sem sit laoreet vitae enim eu odio. Mollisa fusce tempor interdum pede du quis congue libero, sapien cras dolor lorem duis vel.

WHY CHOOSE US?


Lorem ipsum dolor sit amet, potenti at torquent dui augue nunc mattis an vulputate

totam curabitur ante imperdiet vestibulum sem pede ut dolor sem in sem suspendisse nec

duis, nibh sit laoreet eu vitae enim odio id mollis fusce est tempor.

OUR HISTORY


Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent  dui augue nunc mattis, totam ante volputate.


Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent  dui augue nunc mattis, totam ante volputate.


OUR VISION


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam ante volputate curabitur.


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nuncat amet mattis, totam ante est volputate curabitura imperdiet vestibulum in suspendisse nec odiosa mollis fusce est tempor.

USEFUL INFO


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc.

 

  • Mattis totam est vulputate
  • Curabitur imper vestibulum
  • Sem pede ut dolor
  • Suspendisse duis nibh sit
  • Laoreet vitae enim odio id

Designing my way

mail@demolink.org