Tankens kraft

Tankens kraft

Vi är alla en. När vi ber till Gud så är det inte någon kraft som ligger utanför oss själva. Vi har allt inom oss. Det är viktigt att känna till det när vi pratar om helandets kraft. Allt finns i vårt inre universum. Det är sagt att den som söker skall finna. När vi söker hjälp hos andra så är det viktigt att vara medveten om att skillnaden mellan oss och dem är att de har sökt efter sin inre andliga kraft och funnit den. Vårt inre och sanna väsen är Gudomligt, helt och rent. Mänskligt lidande kommer ifrån illusionen om vår separation från Gud och därigenom från vår inre kraft som är evig och Gudomlig.

 

 För att kunna omvandla den insikten till någonting användbart i våra egna liv, så behövs en tro. Utan den är vi ingenting. Med den är vi allt. Det handlar om en levande tro som genomsyrar våra tankar, känslor, ord och handlingar i vardagslivet. Tankens kraft är avgörande. När vi har lärt oss att använda den på rätt sätt, blir vi kungar över alltet, som är vårt inre universum. När vi lever i den verkligheten, sänder vi ut den energin och den yttre verkligheten reflekterar då vår inre verklighet. För att nå dit behöver vi släppa all oro, rädsla och negativa tankar och känslor, och om vi verkligen vill nå dit, så handlar det om att öva på att släppa taget om sånt som håller oss tillbaka och hindrar oss från att nå vår fulla potential som människor. Att välja kärlek.

 

Livet är en gåva från Gud. Kärleken är orsaken till att vi överhuvudtaget existerar. Gud gav oss livet för att han älskar oss oändligt mycket, precis som vi själva gör för våra barn. Vi är alla Guds barn. Han är med oss från det första till det sista andetaget i det här livet. Vi är alla själar som är här för att samla erfarenheter och kunskaper en stund i våra fysiska kroppar. Om man tänker på livet ifrån ett större och högre perspektiv, hjälper det oss att få hopp. Det finns ingen början och inte heller något slut. Det finns bara ett enda nu. När vi till fullo har insett det så klarar vi lättare av att var helt och fullt närvarande i detta nu, vilket besparar oss oändligt mycket verklighetsflykt och lidande.

 

 Kärleken hjälper oss att leva i nuet. När vi älskar och är fyllda av kärlek så är vi helt och fullt närvarande i nuet. Jag menar inte enbart den fysiska kärleken mellan man och kvinna, utan den kärlekskraft i vårt inre som vi bär med oss i alla möten med livet och allt levande. Den sortens samvaro är helande. Gud är det högsta och bästa inom och utom oss.

Designing my way

mail@demolink.org